Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die IKmedia aanneemt, zijn de Algemene Voorwaarden van IKmedia van toepassing.
Op verzoek ontvangt de opdrachtgever een kopie van deze Algemene Voorwaarden.
Bij acceptatie van de opdracht wordt aangenomen dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de inhoud
van de Algemene Voorwaarden van IKmedia. Hier vindt u de digitale versie van deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden van IKmedia zijn ook gedeponeerd bij de KvK.

PDF Algemene Voorwaarden IKmedia